Polluxin rekisteriselosteet

Tietosuojaseloste - rakettikorttirekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä on 25.5.2018. Viimeisin muokkauspäivämäärä on 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot
AYY/POLLUX
PL 69
02151 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rakettivastaava Ville Piesala
ville.piesala@aalto.fi

3. Rekisterin nimi

Rakettikorttirekisteri, POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rakettikurssin suorittamisen todentamiseen sekä POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsioiden yhteydenpitoon jäsenistön kanssa.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rakettikurssia suoritettaessa sekä jäsenen ilmoittaessa tietojensa muuttumisesta.

7. Tietojen luovutus

POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Polluxin vastuuhenkilöiden toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kuin tarpeellista. Rekisterissä säilytetään vain Polluxin jäsenten tietoja. Kerhosta eronneiden tai erotettujen tiedot poistetaan mahdollisimman pian päätöksen jälkeen. Mikäli tietoja tarvitaan pidempään, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Tietosuojaseloste - jäsenrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä on 25.5.2018. Viimeisin muokkauspäivämäärä on 25.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot

AYY/POLLUX
PL 69
02151 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Puheenjohtaja Jyri Lind
jyri.lind@aalto.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri, POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenmaksujen perintään, rakettikurssin suorittamisen todentamiseen sekä POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsioiden yhteydenpitoon jäsenistön kanssa.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja jäseneksi liittyessä, rakettikurssia suoritettaessa sekä jäsenen ilmoittaessa tietojensa muuttumisesta.

7. Tietojen luovutus

POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate>

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterissä olevia tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla. Tiedot eivät ole luettavissa muiden kuin Polluxin vastuuhenkilöiden toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kuin tarpeellista. Rekisterissä säilytetään vain Polluxin jäsenten tietoja. Kerhosta eronneiden tai erotettujen tiedot poistetaan mahdollisimman pian päätöksen jälkeen. Mikäli tietoja tarvitaan pidempään, tästä ilmoitetaan rekisteröidylle.