Pienoismalli- ja amatöörirakettiharrastuksen tila Suomessa

Yleistä keskustelua ja kysymyksiä pienoismalliraketeista
Cumulus
Posts: 31
Joined: 28 December 2008 16:47:10
Nimi: Jarkko Airaksinen

Pienoismalli- ja amatöörirakettiharrastuksen tila Suomessa

Post by Cumulus »

Hei,

Kaikkihan me nyt sen tiedämme, että harrastuksen näkyvyys ja hyväksyttävyys ei tällä hetkellä ole kovinkaan korkealla tasolla ja tästä ei oikeastaan voi syyttää muita, kuin harrastajia. Myöskään tarvikkeita ei ole saatavilla Suomesta, eikä esm. isompien rakettien laukaisuihin ja moottoreihin tarvittavista luvista ole tietoa missään muualla, kuin parilla amatöörirakettiryhmällä. Myöskään yksikään yhdistys ei ole tehnyt minkäännäköistä työtä lainsäädännön muuttamiseksi järkevämpään suunta.

Ehdottaisinkin, että tämän vuoden aikana kerättäisiin ryhmä, joka alkaa toteuttamaan pientä imagonkohotusta harrastukselle, sekä aloitettaisiin nettikauppa, josta voisi ostaa harrastukseen liittyviä tarvikkeita.

Helpoin tapa saada tietoisuutta, olisi lobata asiaa perus- ja ammattikouluihin sekä lukioihin. Tätä varten tulisi kehittää selkeä kouluille tarkoitettu opetuspaketti, jossa olisi mukana koottava raketti, alusta, moottori, sytyttimet ja laukaisujärjestelmä. Paketin mukana tulisi kyseiselle kouluasteelle tarkoitettu opiskelumateriaali sekä opettajalle tarkoitettu materiaali.

Yksinkertainen raketti sopisi hyvin peruskoulun fysiikan opetussuunnitelmaan ja lukiossa voitaisiin fysiikan kursseilla käyttää monimutkaisempaa rakettikurssilla rakennettua hyötykuorman kuljetuksen mahdollistavaa rakettia. Myös staattiset moottorien laukaisut sopivat hyvin esimerkeiksi fysiikan tunneille.

Tarvittaessa joku harrastaja voisi käydä koululla pitämässä aiheesta opetusta.

Tuollaista pakettia myymällä yhdistys voisi rahoittaa omaa toimintaansa ja hankkia varoja uusien moottorimallien lupahyväksyntää varten.

Ajatus koko asiaan lähti siitä, kun oman projektini yhteydessä jouduin tilaamaan 180kg barrelin HTPB:tä, koska Suomesta ei ole ainetta saatavilla ja Sartomer ei toimita kuin kyseistä kokoa.
User avatar
sampo
Site Admin
Posts: 441
Joined: 20 January 2003 12:31:32
Nimi: Sampo Niskanen
Location: Espoo
Contact:

Re: Pienoismalli- ja amatöörirakettiharrastuksen tila Suomessa

Post by sampo »

Cumulus wrote:Kaikkihan me nyt sen tiedämme, että harrastuksen näkyvyys ja hyväksyttävyys ei tällä hetkellä ole kovinkaan korkealla tasolla ja tästä ei oikeastaan voi syyttää muita, kuin harrastajia. Myöskään tarvikkeita ei ole saatavilla Suomesta, eikä esm. isompien rakettien laukaisuihin ja moottoreihin tarvittavista luvista ole tietoa missään muualla, kuin parilla amatöörirakettiryhmällä. Myöskään yksikään yhdistys ei ole tehnyt minkäännäköistä työtä lainsäädännön muuttamiseksi järkevämpään suunta.
Hyvä että saadaan keskustelua aiheesta tännekin. Mitä lainsäädäntöön tulee, siitä itse asiassa on ollutkin puhetta ja Tukes on ottanut meihin päin yhteyttä asian tiimoilta. Bernt on kertonut, että räjähdeainelakia ollaan lähivuosina muuttamassa, ja siihen on pyydetty kommentteja myös pienoisrakettiharrastajilta. Tässä siis on hyvinkin konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa nykytilanteeseen, edes jonkin verran. En tiedä mikä valmistelun nykytilanne on, pitäisi ottaa asia uudestaan Berntin kanssa puheeksi.

Isompien rakettien harrastus on tällä hetkellä valitettavasti lähinnä SATS:n rakettijaoston, Tampereen Castorin (joka sekin on nyt suuntautunut enemmän mikrosatelliittipuolelle) sekä muutaman satunnaisen yksilön toimintaa. Tähän on varmasti monia syitä, joista yksi merkittävimmistä varmasti on Suomen pieni koko. Väkimäärästä ei vain löyty tarpeeksi harrastajia. :(
Cumulus wrote:Ehdottaisinkin, että tämän vuoden aikana kerättäisiin ryhmä, joka alkaa toteuttamaan pientä imagonkohotusta harrastukselle, sekä aloitettaisiin nettikauppa, josta voisi ostaa harrastukseen liittyviä tarvikkeita.
SATS:n rakettijaos pyrkii sinällään tuotakin tekemään. Konkreettiset tavat saada uusia aktiiveja on vain valitettavan harvat.

Itse näkisin merkittävänä ongelmana nykyiset rajoitukset moottorien myynnissä. Neljällä moottorityypillä on hyvä päästä alkuun, mutta siitä ei oikein pysty jatkamaan mihinkään. Klustereita sinällään voi tehdä (paitsi että kaupalliset sytyttimet - puhumattakaan nykyisistä tulilanka+vastuslanka -virityksistä - ovat liian epävarmoja niiden tekoon), mutta esim. vaihteistetut ovat mahdottomia viiveellisillä moottoreilla. Askel D-moottorista amatööriraketteihin on myös valtava, kun koko mid-power alue (E-G -moottorit) on poissa.

Esimerkiksi Ruotsissa kuka vaan saa ostaa A-G -moottoreita Roffen kaupasta. En tiedä, pystyisikö edes tulevan lainsäädäntölobbauksen kautta saamaan vastaavaa helpotusta Suomessa läpi. Täkäläiset hyväksyttämiset ovat myös vain osa ongelmaa, paljon merkittävämpi on että moottorien myyjän täytyy olla hyväksytetty ja hänellä täytyy olla hyväksytetyt säilytystilat moottoreille. Käytännössä hommaa pitäisi joko hoitaa oman toimen ohessa joku joka tekee vastaavia toimia työkseen (kuten Bernt nykyään) tai jonkun täytyisi uhrata todella paljon aikaa ja rahaa hankkiakseen luvat. En usko, että myynnistä pystyisi Suomessa tekemään tuottoisaa, hyvä jos kulut saa katettua.

Rakettitarvikekauppa (poislukien moottorit) voisi olla varsin hyödyllinen, mutta en ole varma sen tuomista velvotteista ja vaatimuksista. Mitä esim. vaatisi että SATS alkaisi moista pyörittää, onko se ylipäätään luvallista? Miten paljon se tuottaisi lisätyötä? Mitä velvollisuuksia ja vastuita se mahdollisesti toisi tullessaan? Varsinaisen nettikaupan pyörittäminen voisi myös viedä melko paljon resursseja. Ajatus on sinällään hyvä, mutta nämä jutut pitäisi selvittää ensin. Alussa toiminta toki voisi olla pienimuotoisempaa, lähinnä tavaran kimppatilausta ja välitystä tms.
Cumulus wrote:Helpoin tapa saada tietoisuutta, olisi lobata asiaa perus- ja ammattikouluihin sekä lukioihin. Tätä varten tulisi kehittää selkeä kouluille tarkoitettu opetuspaketti, jossa olisi mukana koottava raketti, alusta, moottori, sytyttimet ja laukaisujärjestelmä. Paketin mukana tulisi kyseiselle kouluasteelle tarkoitettu opiskelumateriaali sekä opettajalle tarkoitettu materiaali.
Pitkällä tähtäimellä tuollainen voisikin toimia, mutta lyhyellä tähtäimellä toiminta voisi olla aika takkuisaa. Nykyisten sääntöjen mukaan projektin vetäjän tulisi olla rakettikortin haltija, mikä vaatisi opettajilta suoraan henkilökohtaisia panostuksia aiheeseen. Tässäkin voi myös tulla vastuukysymykset esille jos jotain tapahtuu rakettia lennättäessä. Sen sijaan minä olen kerran käynytkin SYK:ssä puutyön sijaisena rakennuttamassa ja lennättämässä vesiraketteja oppilailla. Näissäkin fysiikan lait voidaan hyvin demonstroida, eikä mitään erityislupia tarvitse. Vesirakettimateriaalipaketin tekeminen ja lähettäminen kouluille voisikin olla ihan positiivinen promoidea, ja samalla kertoa myös pienoisraketeista.

SATS:n rakettijaostossa on puhuttu myös "rakettitilin" perustamisesta, jonka varoja käytettäisiin nimenomaisesti rakettitoiminnan edistämiseen. Tähän pyydettiinkin sponsorointia yhdeltä yritykseltä, mutta valitettavasti se ei tällä kertaa tuottanut tulosta. Ideana oli että varoilla tuettaisiin toisaalta rakettijaoston hybridirakettiprojekteja, mutta myös yleisesti rakettitoiminnan esilletuomista. Tämäkin vaatisi lähinnä aktiivisuutta ja tukijoiden etsimistä.
I doubt, therefore I may be.
Cumulus
Posts: 31
Joined: 28 December 2008 16:47:10
Nimi: Jarkko Airaksinen

Re: Pienoismalli- ja amatöörirakettiharrastuksen tila Suomessa

Post by Cumulus »

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/23/EY, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007 , pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 23:FI:HTML

Tämä direktiivi käytännössä pakottaa Suomen lainsäädännön 2010 vuodelta lähtien direktiivin mukaiseksi.
6 artikla

Vapaa liikkuvuus

1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin vaatimukset täyttävien pyroteknisten tuotteiden saattamista markkinoille.

2. Tämän direktiivin säännökset eivät estä jäsenvaltioiden toimenpiteitä, joilla yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun liittyvistä syistä kielletään luokkien 2 ja 3 ilotulitusvälineiden, teattereissa käytettävien pyroteknisten tuotteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden hallussapito, käyttö ja/tai myynti yleisölle tai rajoitetaan sitä.

3. Jäsenvaltiot eivät saa estää pyroteknisten tuotteiden markkinoimiseksi järjestettävillä messuilla, näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa sellaisten pyroteknisten tuotteiden näytteille asettamista ja käyttöä, jotka eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia, edellyttäen, että niiden yhteydessä on näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee kyseessä olevan messun, näyttelyn tai esittelytilaisuuden nimi ja päivämäärä ja se, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä myytävinä ennen kuin joko valmistaja, jos tämä on yhteisöön sijoittautunut, tai maahantuoja on saattanut ne vaatimusten mukaisiksi. Tällaisissa tilaisuuksissa on toteutettava asianmukaiset suojatoimenpiteet kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti.

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää tutkimusta, kehittämistä ja testausta varten valmistettujen pyroteknisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta tai käyttöä, vaikka tuotteet eivät olisikaan tämän direktiivin säännösten mukaisia, edellyttäen, että niiden yhteydessä on näkyvä merkintä, josta selvästi ilmenee, että tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia eivätkä saatavilla muuhun tarkoitukseen kuin kehittämiseen, testaukseen ja tutkimukseen.
Periaatteessa tuo tulee tarkoittamaan sitä, että 2009 aikana tullaan tekemään räjähdeasetus uusiksi, ja jos Eu-direktiiviä noudatetaan, sallitaan muualla hyväksytyt raketit Suomessakin 2010 aikana.

Sietäisi hyväksyäkin, sillä Neuvoston päätöslauselma, 26 päivänä syyskuuta 2008 , Euroopan avaruuspolitiikan edistämisestä,
KOROSTAA, että avaruustutkimuksella on merkitystä sen kannustaessa eurooppalaisia nuoria valitsemaan uran tieteen ja teknologian alalta ja vahvistamaan näitä valmiuksia Euroopassa.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 01:FI:HTML
:)
User avatar
sampo
Site Admin
Posts: 441
Joined: 20 January 2003 12:31:32
Nimi: Sampo Niskanen
Location: Espoo
Contact:

Re: Pienoismalli- ja amatöörirakettiharrastuksen tila Suomessa

Post by sampo »

Toi kuulostaa varsin hienolta. Pitää ottaa asia esille seuraavassa rakettitapaamisessa ja alkaa pohtia ehdotelmia eduskunnan suuntaan... :)
I doubt, therefore I may be.
Post Reply