KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Talvella jäällä on hyvä lennättää, mutta kesällä paikoista on pulaa. Erityisesti kaivataan vinkkejä seutulippualueella olevista kesälennätyspaikoista.
Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Laitetaanpa tähän välillä eteläisempi turvetuotantoaluekeskittymä, koska seudulla
asustelee vanha rakettiharrastaja 80-luvulta. Ja hän voi ehkä olla apuna ohjaamassa
nuorempia harrastelijoita.
Maastokartalla M441 (SYSMÄ) on muutama alue lukuisten järvien lisäksi. Alue
näkyy myös GT5 kartalla.
Järvet: -Päijänne (kartan länsireunalla)
-Majutvesi (SYSMÄ on järven pohjoisrannalla)
-Ylä-Vehkajärvi
-Ala-Vehkajärvi
-Auhjärvi
- Nuoramoisjärvi
-Joutsjärvi
-Murajärvi
-Valasjärvi
-Sääksjärvi
-Vanjärvi
-Riihiluodonselkä (HARTOLASSA)
Turvetuotantoalueet:
-Kalho (2 osaa?) (Purajärven pohjoispäästä n 1 km pohjoiseen)
-Rautasuonkorpi (pieni) (Kalhon alueista n 1,5 km itään)
-Isosuo (myös puuton suo samassa?) (heti Hartolasta etelään, Tainionvirrasta
n 0,5 km)
-Jaakkolansuo (Hartolasta n 4 km etelään)
.................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Tässä vihostani taas suurehko turvetuotantoaluekeskittymä ehkäpä parhaiten
Vaasan-Seinäjoen kaupunkien ja seutujen harrastelijoille: Esim Seinäjoelta Kuortaneelle
on n 30 km linnuntietä. Myös n 30 km on etäisyys Kauhavalta Kuortaneelle.
KUORTANE (P411) maastokartta. Alue näkyy myös GT7 kartalla.
Alueet on esitetty n lännestä itään järjestyksessä.
-Tausneva (Mäyryn kylältä kymmenisen km länteen
-Västinneva (Hunnakkojärven pohjoispäästä n 0,5 km koilliseen
-Hanhineva (Hunnakkojärven pohjoispäästä n 2 km itään; + yksi pieni osa)
-Saarijärvenneva (Saarijärven eteläpäästä n 0,5 km kaakkoon)
-Kiimaneva (Saarijärven itärannalta n 1,5 km itään)
-Kurikanneva (Mäyryn kylästä n 3 km kaakkoon)
-Sarvineva (Ylijoen kylästä melkein itään n 3 km)
-Teerineva (Sarvinevalta vielä n 1 km itään)
-Paskaneva, Sikaneva, Myllyneva; rypäle,( ovat kiinni toisissaan, Salonkylää viistävät)
-Löyänneva (Kätkänjoen kylästä n 3 km itään; + yksi pieni osa)
-Naarasneva (Laasalan kylästä n 2 km etelään)

Suurehkoja järviä alueella ovat:
Kuorasjärvi, Muikkujärvi, Hunnakkojärvi, Saarijärvi, Kuortaneenjärvi, Kuhajärvi,
Kaarankajärvi, Katkanjärvi, Akkojärvi, Ruokonen, Ähtärinjärvi, Naarasjärvi.
.....................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Pieni pohjoinen turvetuotantoaluekeskittymä on : S442 LOUE (2006)
Tämä on tosi erämaata Kemijoen varressa, n 11 km Tervolasta ylävirtaan.
Sopinee Oulun-Kemin-Tornion-Rovaniemen seutujen harrastelijoille.
Alue näkyy myös karttalehdellä GT12. Alueet lueteltu n lännestä itään.
-Rakkaviidanaapa (Koivukylästä n 7 km etelään)
-Loijunaapa (Sompajärveltä, eteläkärjestä, n 2km kaakkoon)
-Siiviläniemenaapa (Kuivasjärveltä, eteläkärjestä, n 3 km etelään) (2 osaa)
-Latva-aapa (Tainijoelta n 3 km länteen) (Ehkä 5 eri osaa)
-Puhakankumpu (Lumiaapa) (Tainivaarasta 1..2 km itään, Tökerövaaran itä- ja
eteläpuolella)
-Hiiskuanojan Latva-aapa (Leppiahosta n 4 km luoteeseen)

Jos tarvii autolla ylittää Kemijoki, lienevät tiet Tervolassa ja Ossauskoskella sopivat?
Kuivasjärvi on kait ainoa suurempi järvi alueella
..................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Jatketaan tässä pohjoisten turvetuotantoalueiden listaa.
Maastokartta S443 (RANUA, 2009) näyttää reippaasti alueita. Seutu näkyy myös
GT12 kartassa. Rovaniemeltä on Ranualle kait n 75 km (etelään). Seuraava luettelo
on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään periaatteella.
-Kompsasuo (Hamarinjärven eteläreunasta n 4 km etelään, myös kartalla S434?)
-Hamarinselkä (Hamarinjärven eteläreunasta n 2 km kaakkoon; keskellä mäki?)
-Komppasuo (Hamarinjärven itäreunalta n 1 km itään; 3 osaa ?)
-Turkkisuo (alku melkein Keväjärven eteläpäästä; 3 osaa?)
-Linkkasuo (melkein Keväjärven itärannassa)
-Näätäapa (Ranualta n 13 km länteen; Selkäsaaret ym mäkiä keskellä)
-Karsikkosuo (Ranualta n 3 km etelään)
-Honkisuo (heti Honkivaaran kaakkoispuolella; pieni)
-Sääskisuo (Luiminkajärven länsirannalta n 3 km lounaaseen)
-Iso Tonttisuo (heti Sääskisuon lounaispuolella; 3 osaa ?)
-Tuomisuo (Majavakylää ?; heti Oravivaaran luoteispuolella)

Karttalehden suurehkot järvet:
Takajärvi, Ranuanjärvi, Luiminkajärvi, Kuhajärvi, Kuhan takajärvi, Petäjäjärvi,
Kuusjärvi, Iso Kuukasjärvi
..................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Tässä taas lisää turvetuotantoalueita keskeltä Suomea: P424 maastokartalta, joka
on nimeltään PYLKÖNMÄKI.
Seutu näkyy myös GT5-kartalla. Pylkönmäki-Jyväskylä etäisyys on n 60 km.
Lista on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään periaatteella.
-Soidinsuo (viistää Eteläperän kylää)
-Riitasuo (Myllymäen kylästä n 1km luoteeseen,kala-allas keskellä)
-Mustasuo (Myllymäen kylästä n 2 km kaakkoon, hajanainen?)
-Kiuassuo (heti Myllymäki-Kiuasperä maantien eteläpuolella Kiuasperän kohdalla)
-Ahvensuo (Ahvenlammen rantaa viistävä)
-Pieni Tupasuo (Kiuasperän kylältä n 1,5 km kaakkoon)
-Iso Tupasuo (2 osaa?) (Rauhalanperän kylältä n 0,5 km kaakkoon)
-Majasuo (Liesjärven pohjoispäästä n 0,5 km pohjoiseen)
-Loukkusuo, Kalaneva (3-4 osaa) (Myllymäki-Vääräiskylä maantien molemmin
puolin Tuhkin kohdalla)
-Saarekeneva (3 osaa ?) (Kiesimenjärven eteläpäästä n 1 km etelään)
-Suurisuo (Kukon kylältä n 3,5 km luoteeseen)
-Raatteikkosuo (Kukon kylältä n 3 km länteen)
-Ampiaissuo (Kukon kylältä n 1 km luoteeseen)
-Tohtaansuo (3 osaa ?) (Kukon kylää)
-Muhasuo (Kiiminginjärven eteläpäästä n 2 km melkein etelään)
-Sikosuo (Sippolan kylää?)
-Heinäsuo (Sippolan kylän itäpuolella)
-Kaakkosuo (Kiminginjärven eteläpäästää n 2 km kaakkoon)
-Rasisuo (Pylkönmäeltä n 2 km melkein länteen)
-Mökkisuo (Pylkönmäeltä n 2,5 km melkein etelään (Timpersuntti)
-Rajasuo (2 osaa) (Pylkönmäeltä n 3 km itään)
-Suurisuo (Viinaperän kylää)
-Pirttisuo (Nikaranperältä n 7 km melkein länteen)
-Peurusuo (Nikaranperältä n 7 km länteen)

Suurempia järviä alueella ovat: Niemisvesi, Moksunvesi, Kivijärvi, Liesjärvi,
Kiesimenjärvi, Kiminginjärvi, Mahlunjärvi.
..................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Laitetaan tähän vielä karkea selitys maastokarttojen etsinnästä:
Virallinen nimi on : UUSI MAASTOKARTTA 1:500000
Katso koodi nk etsintäkartasta, ja sitten "nimi", kartat ovat ainakin Pasilan kirjastossa
aakkosjärjestyksessä. Nimi on yleensä jonkin suuren paikan nimi kartalla, kylä, kaupunki
tms.
Koko Suomi on nyt v2009 kartoitettu tällä tavoin, ruutuihin joiden mitta on 24x48km.
Pohjoisin ruutu on jossain Utsjoen tienoilla X521 ja etelärannikolta löytyy K334.
Karttalehti esittää siis koko 24x48 km alueen ja siinä on turvetuotantoalueet esitetty
omalla värillään. Vanhojen tuotannosta poistuneiden alueiden merkinnästä ei ole
tietoa. Eikä siitä milloin aloittava turvetuotantoalue merkitään karttaan.
Ruudut on merkitty etsintäkarttaan väreillä: vanhin on vaalean sininen vlta 2005 ja uusin
punainen vlta 2009. Maanmittauslaitoksen myymälät myynevät karttoja.
.....................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja mittakaavoista vielä: (yllä väärä luku 1:500000)
Maastokartat on tietenkin mittakaavassa 1:50 000 eli 1 cm kartalla vastaa 500 m luonnossa.
Kartat on ruudutettu 1km ruutuvälein, jolloin esim kynällä mitaten voi tehdä karkeita
etäisyysarvioita.
GT-kartat ovat viisi kertaa edellisiä "epätarkempia", eli mittakaavassa 1:250 000.
Eli 1 cm kartalla vastaa 2,5 km luonnossa (2500m).
GT-kartat kattavat Suomen 17 eri kartalla. Erikseen ovat sitten GT-karttakirjat.
GT-kartoillakin on turvetuotantoalueita esitetty, mutta vain sanoilla.
....................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja esitetäänpä tässä yksi rannikkoseudun pikkukeskittymä. Täällä on jo ruotsin-
nimistä: suo=mossen.
Maastokartan karttalehti P331 JURVA (2006). Seutu näkyy myös karttalehdellä GT7.
Alueet saattavat soveltua erityisesti Vaasan seudun harrastelijoille, sillä Vaasasta
Jurvaan on vain n 36 km. Ja Pirttikylästä merelle, Korsnäs, on n 22km.
-Östra mossen (Pirttikylästä (Pörtom) n 4,5 km lounaaseen, n maantien varressa)
-Rackarmossen (Pirttikylästä n 5,5 km kaakkoon, Närpes å n 200 m päässä)
-Luokankangas (pieni; Kölpäristä n 1 km länteen)
-Sääminneva (pieni; Harjunkylästä n 1,5 km länteen)
-Takaneva (3 osaa; Jurvasta n 7 km kaakkoon)

Suuri järvi alueella on Kivi- ja Levälammen tekojärvi.
.........................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja tässä taas pohjoinen, erityisesti Oulun seudun harrastelijoille sopiva keskittymä:
Maastokartta R443 (Ylikiiminki, 2006). Etäisyys Oulusta suorahkoon itään on vain n30 km.
Yli-Kiiminki sijaitsee sopivasti Kiiminkijoen varrella.
Seuraava luettelo on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään periaatteella.
Yksi nimetön turvetuotantoalue näkyy lisäksi kartan yläreunassa.

-Takasuo (Vesalan kylästä n 2,5 km lounaaseen)
-Haarasuo (Vepsän kylästä n 5 km melkein etelään)
-Torvisuo (heti Haarasuon itäpuolella)
-Sarvisuo (Yli-Vuotton kylältä n 3 km lounaaseen)
-Hakasuo (heti Sarvisuon itäpuolella)
-Isosuo/Erkansuo (Kivijärven kylältä n 1 km etelään)

Järviä alueella (vain suurimmat): Oisavanjärvi, Iso Seluskanjärvi, Juopulinjärvi,
Vepsänjärvi, Iso Vuotto, Vähä Vuotto, Iso Timonen, Kivijärvi, Hamarinjärvi, Juorkuna

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Tässä löytyi tänään GT-karttakirjaa vastaava kirjanen, joka sisältää paljon myös
matkailutietoa.
SUOMI-OPAS 2009, mittakaava on kylläkin GT-karttakirjaa heikompi, eli 1:300 000.
Siis siinä 1cm kartalla vastaa 3 km luonnossa.
Koko Suomi on esitetty 120 ruudulla eli sivulla, haku karttaruutuihin on kirjan alussa.
Jokunen ruutu esittää pohjois-Norjankin.
Katso lisää osoitteessa: http://www.suomiopas.fi
..............................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja runsas turvetuotantoaluekeskittymä löytyy Oulun koillispuolelta:
Maastokartta R444 HETEKYLÄ (2006).
Itse Hetekylä on n60 km Oulusta koilliseen, mutta karttalehteä näkyy jo Mannilassa,
n 27 km Oulusta Pudasjärven tietä.
Seuraava luettelo on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään periaatteella.

- Pyöräsuo (Kääriänkorvesta n 2 km luoteeseen)
-Orastinsuo (2 osaa ?; heti Pyöräsuon koillispuolella)
-Kukkasuo (Mäkikangas; siitä n 1 km itään; Oulu Pudasjärvi tien varressa)
-Isosuo (melkein 3 osaa ?; Soroperän kylää; Nuorittajoki melkein näkyy)
-Varpasuo (Jaloskylästä n 4 km itään)
-Hoikkasuo (heti Varpasuon eteläpuolella)
-Iso Leväsuo (3---4 osaa ?; Panumasta n 4 km luoteeseen)
Laitetaan tähän vielä pituus-leveyspiirilukemia, nille jotka ehkä Googlella tms
hakevat aluetta: 65 ast 15 min--- /26ast 20 min . (en ole kokeillut vielä)
-Kusisuo (2 osaa? ; Yliperän kylää, n Nuorittajoen rantaa)
-Kortesuo (Harjun kylää ?; n 1 km Oulu-Pudasjärvi-tiestä etelään)
-Vainiosuo (2 osaa ?; Autioperän kylästä n 2 km kaakkoon)
-Jauhosuo (Leppikosken kylää)
-Kompsunsuo (melkein Nuorittajoen rannassa; n 3,5 km Hetekylästä etelään)
-Iso Nivansuo (heti Kompsunsuon pohjoispuolella)
-Vitsasuo (2 osaa ?; Määtänperän kylää; heti Nuorittajoen pohjoispuolella)
-Kapulasuo (3-4 osaa?; Taipaleenharjusta n 3 km kaakkoon)

Karttalehdellä näkyvät Iijoki (osittain) ja Nuorittajoki. GT10 kartta näyttää myös alueen.
Suurempia järviä alueella: Panumanjärvi, Kallajärvi, Ontamojärvi, Aittojärvi,
Paavolanjärvi...
..........................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja tässä vielä vähän itäisempi turvetuotantoaluekeskittymä: maastokartta
S511 PINTAMO (2006). Näkyy myös kartoilla GT10 ja GT11.
Leveys/pituuspiirilukuja kartalle: 27 ast30min / 65ast25 min .
Seuraava luettelo on tehty vain karttalehteä selaamalla. Kaikki alueet näyttävät
sijoittuvan länsireunaan Pudasjärven seudulle.

-Ällinsuo (Pudasjärveltä n 11 km pohjoiseen)
-Iso Ahmasuo (2 osaa; Pudasjärveltä n 7 km koilliseen, tien kahta puolen)
-Syrjäsuo (n heti Ison Ahmasuon kaakkoispuolella)
-Murtosuo (3 osaa ?; Isoa Murtokangasta; metsästysmaja, samaa tietä kuin Isolle
Ahmasuolle)

Järviä karttalehdellä: Kivarijärvi, Jonguanjärvi, Sotkajärvi, Korentojärvi, Valkiainen,
Iinattijärvi, Pintamojärvi, Puhosjärvi.
Jokia karttalehdellä: Iijoki, Iinattijoki
.............................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja päivän Ilta-Sanomat kertoo että:
EX-OPPILAS OSTI VANHAN KOULUNSA 3,70 EUROLLA
EDULLINEN DIILI: KAUPPAHINTA KEKSITTIIN KUNNAN 370-VUOTISSYNTYMÄPÄIVÄSTÄ

Ensio Jussila osti 1924 rakennetun Paukkeriharjun koulun 3,70 eurolla Pudasjärven kunnalta
.....................................................................
lue lisää, koko juttu Ilta-Sanomien sivulta 20 (18.12.2009)
....................................................................
Näin voitaisiin saada myös rakettiharrastajille tukikohtia. Ja kun lähellä oleva
turvetuotantoalue saataisiin vielä käyttöön, niin harrastus saisi vauhtia!!!
.................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Oulun seudun harrastelijat saattavat löytää seuraavasta karttalehdestä (maastokartta)
sopivia ampuma-alueita:
R434 UTAJÄRVI (2006). Seutu näkyy myös kartoilla GT10 ja GT11.
Seuraava luettelo on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään periaatteella.
Oulusta Utajärvelle lienee n47 km, Kajaaniin menevää tietä. Raahesta Utajärvelle
tullee linnuntietä n 90 km.

- Kotasuo (Kanasuo) (2 osaa? ; Sotkajärveltä, Oulujoesta n 3,5 km koilliseen)
-Tunturisuo (2 osaa; Murronkylästä n 4,5 km kaakkoon)
-Isosuo (Utajärvestä, Oulujoesta, n 1,5 km lounaaseen; sähkölinja menee alueen halki)
-Pehkeensuo (2 osaa?; Sanginjärvestä n 3 km lounaaseen)
-Itäsuo (Sanginkylää viistävä)
-Korteperänsuo (Kurttilasta, Oulujoesta, n3,5 km itään)
-Kapustasuo (Naamankylästä n 1,5 km luoteeseen)
-Niskansuo (alkaa Otermanjärven Salmenselän pohjoispäästä, tien molemminpuolin)

Suurempia järviä alueella: Iso Kivijärvi, Utajärvi (Oulujokea), Sanginjärvi, Kortejärvi,
Hetejärvi, Ala Potkunjärvi
.................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Rovaniemen seudulle tultaessa vähenevät turvetuotantoalueet ainakin näitten karttalehtien
(maastokartat) mukaan roimasti. Siellä kannattaakin ehkä tähdätä lukuisten järvien ympäri-
vuotiseen käyttöön. Tällä hetkellä 30-asteen pakkasten jälkeen lienevät järvet kestävässä
jäässä.
Rovaniemeltä etelään sijaitsee Rovastinaho.
Maastokartta S444 ROVASTINAHO (2006) näyttää erään alueen. Näkynee myös GT12 kartalla.

Ainoastaan yksi alue löytyy tämän hetken kartoista:
-Käpälänlatva-aapa (heti Ison Pajuvaaran itäpuolella)

Suurempia järviä alueella ovat: Peurajärvi, Portimojärvi, Kivijärvi, Toijanjärvi, Kuonasjärvi,
Sääskijärvi, Kaitajärvi, Kortejärvi.

Nuuppoansuon lentokenttä, n 1km pitkä, saattaa olla myös sopiva ammuntoihin. Se
sijaitsee Kivijärven pohjoispäästä n 1 km luoteeseen.
...........................................
:idea: jussi

Post Reply