[Haisunäätä] Vastuuvakuutus / Kotivakuutus ja raketit

Keskustelua hybridiraketeista, joissa kiinteä paloaine on erillään nestemäisestä hapettimesta laukaisuhetkeen asti.
Make_L
Posts: 300
Joined: 19 October 2006 21:28:45
Location: Espoo

[Haisunäätä] Vastuuvakuutus / Kotivakuutus ja raketit

Post by Make_L »

Kävin keskustelemassa erään vakuutusyhtiön korvauspäällikön kanssa siitä, korvaako kotivakuuts mahdolliset vahingot rakettilennätyksen yhteydessä. Vein hänelle (pyynnöstä) kopion rakettikurssin ohjelmaan sisältyvästä, turvamääräykset sisältävästä materiaalista, sekä muuta sopivaksi katsomaani etenkin hybridiraketteihin liittyvää materiaalia. Hän vastasi muutaman pv:n kuluttua kirjeitse. Seuraa tiivistelmä:
Vastuuvakuutuksen näkökulmasta harrastukset sinänsä kuuluvat yksityishenkilön kotivakuutuksen piiriin. Kaikkien osalta korvattavuuden edellytyksenä on tuottamuksen edellytysten täyttyminen ja se, ettei mitään rajoitusehtoa sovelleta.
"On vähän hankala etukäteen miettiä, minkä tyyppisiä vahinkoja voisi sattua, mutta ehkä sovellettaviksi voisivat tämän kohdalla tulla rajoitusehdot [po. yhtiön vakuutusehdoissa siis kohdat 1-3,5-6,14-17]. Kohdat 2-3 ovat vastuuvahingoissa yleisimmin sovellettavia. Niiden tarkoituksena on sulkea korvauspiiristä sellaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot, jotka ovat vakuutetulla lainassa tai muutoin hänen hyödykseen käytettävänä taikka vakuutetun hallussa, huolehdittavana tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena."
Tässä numerointi tarkoittaa
1. Itselle aiheutunut vahinko
2. Käytettävänä olleele omaisuudelle -kts. yllä
3. Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus - kts.yllä
5. Ympäristövahinko -mutta kuitenkin korvataan äkillinen vahinko, jonka syynä on satunnainen tai yksittäinen virhe tai laiminlyönti taikka ....laitteseen vakuutuksenottajan korvausvastuun perustavasta syystä äkillisesti tai odottamatta syntynyt vika tai puute. Lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen em. edellytykset täyttävän syyn seurauksena on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti eikä...
6. Viranomaiskustannukset ympäristövahingossa (tietyissä tilanteissa, mitkä eivät allekirj.käsityksen mukaan koske meitä)
14. Tahallisuus, törkeä huolimattomauus, tehty alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisena
15. Tiedossa ollut vahingonuhka eli jos virhe, virheellisyys tai muu korvausvastuun peruste oli tai olisi pitänyt olla vakuutuksenottajan tiedossa.
16. Sakko (=niitä ei vakuutus korvaa)
17. Tappelun, pahoinpitelyn tai rikoksen yhteydessä syntynyt vahinko

Omia kommenttejani: Edellinen on yhden vakuutusyhtiön ehdoista. Yksityiset vakuutukset voivat olla eri yhtiöissä ehdoiltaan erilaiset, joten oman kotivakuutuksen ehdot (pelkkä tuoteseloste ei ole kattava) kannattaa tarkistaa. Jos esim tulee metsäpalo, paikalla käy myös (palokunnan lisäksi) poliisi. Mikäli käräjillä käydään, lankeaa korvausvelvollisuus todennäköisesti yhteisvastuullisesti. Jokaisella tiimin jäsenellä kannattaa siksi olla kotivakuutus siihen sisältyvine vastuuvakuutuksineen kunnossa - paitsi jollei pode pikkurahan puutetta :)
Konsultoimani varatuomari siis katsoi, että lähtökohtaisesti mahdollinen vahinko olisi korvattava pl. em. rajoitusehdot. Jos kaikki voitava on tehty vahingon ehkäisemiseksi, ei vahinkoa tulekaan - tai ainakin on realistinen mahdollisuus saada vy maksumieheksi.