KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Talvella jäällä on hyvä lennättää, mutta kesällä paikoista on pulaa. Erityisesti kaivataan vinkkejä seutulippualueella olevista kesälennätyspaikoista.
Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Avohakkuualueet vastaavat käytöstä poistettuja turvetuotantoalueita. Kävely niillä
on kuitenkin vaikeampaa. Hyvä kuva alueesta löytyy tänään Helsingin Sanomista.
Muutama kuiva kelo ei haitanne. Sellaisen saanee tarvittaessa kumoon vaikkapa
käsisahalla. Näin suomalaisille "luonnonsuojelijoille" voi valistaa, että löytyy niille
alueille hyötykäyttöäkin. (Muonion seudulla on jutun mukaan vedetty metsäalue
"tasaiseksi")
..................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Lisää eteläisiä turvetuotantoalueita: HAANPERÄ
Tämä alue näkyy maastokartassa M413 (2005) HÄMEENLINNA.
Lähin kylä tms lienee Lempelto. Sijainti on n 19 km Hämeenlinnasta lähes suoraan
itään. Mutta kannattaa tarkistaa myös seuraavat suot, jotka voivat olla puuttomia:
Suurisuo ja Karkistensuo.
Alueella on muuten paljon järviä, jotka voivat olla talvisaikaan parempia paikkoja:
Pyhäjärvi, Tuulos, Ormajärvi, Pääjärvi ym
(en ole käynyt viime aikoina paikalla)
............................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Maastokartalla N343 (KOSKUE, 2006) suuri turvetuotantoaluekeskittymä !!!
Seuraavassa listassa ne ovat lueteltu noin lännestä itään järjestyksessä:
-Tuhkaneva (2 osaa ?!!!) Heikinkankaan kylä lähellä
-Viitalanneva (2 osaa?) ; n 1km Nummijärven länsirannasta länteen
-Pahanneva (Pahkaneva); n 3 km Nummijärven pohjoispäästä koilliseen
-Kulmalankylä ; n 3 km Nummijärven itärannalta itään
-Klupikistonneva; n 2km Nummijärven eteläpäästä itään
-Säkkineva; n 5 km Nummijärven itärannalta itään, Säkkijärven eteläpäässä
-Hormaneva (2 osaa ?) ; n 3km Karvianjärven pohjoispäästä luoteeseen
-Parjakanneva ;joku sata metriä Ikkeläjärven itärannalta itään
-Korvajärvenneva ;sivuaa Korvajärven länsirantaa
-Vasikkaneva;n 3 km Ilvesjoelta länteen
-Pohjois Alkkianneva ; n 2 km Mustajärven länsirannalta länteen
-Sompaneva ; sivuaa Mustajärven itärantaa
-Hanhineva; melkein Mustajärven pohjoispäässä
-Iso-Löyhinki (&Pikku Löyhinki); Keski-Vallista n 2 km länteen
-Hoseus; Hoseuksen kylästä n 2 km kaakkoon
-Iso Hautaneva ; Yli-Vallista n 2 km pohjoiseen; länsiosa huono rautatien takia
-Arhonneva ; Samppalan kylää ?
-Susineva ; Samppalan kylää ?
-Liikaneva; Harjunpäänperästä n 2 km pohjoiseen
-Näätäneva ; Harjunpäänperän kylää ?
-Peurainneva; Liikapuron tekojärven itärannalta n 3 km itään
-Sammattineva: Sammatin kylää ?
-Isoneva, Rantasalonneva (2 osaa), Hietasalonneva: nämä ovat samaa aluetta
sijainti: Sammatin kylästä pari km itään
-alue Kurjenjärven pohjoispäästä (Joutsenjärvi?) n 1 km pohjoioseen
-alueet Kurjenjärven eteläpäästä n 1 km ja 5 km etelään
--------------------------------------------------------------------
Lisäksi ovat Ristineva ja Sydänmaanneva. Mutta ne ovat huonoja rautatietä sivuavina
(aivan kartan eteläreunassa).
Muuten Nummijärven jäällä on ollut maaliskuussa viime vuosina Fly-in tapahtuma.
........................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Maastokartalla R431 (RANTSILA; 2006) suuri turvetuotantoaluekeskittymä !!!
Rantsila sijaitsee melkein Siikajoen rannassa, joten nämä alueet voivat soveltua
erityisesti Oulun/Raahen harrastelijoiden käyttöön.
Seuraavassa luettelo, joka on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään:
-Varesneva (Ohimaanperän kylästä n 1 km etelään)
-Isoneva (Paavolasta n 2 km pohjoiseen)
-Hangasneva (Paavolasta n 4 km etelään)
-Hukanneva (Alpualta n 5 km koilliseen)
-Paloneva (Alpualta n 9km itään)
-Honkaneva? (Honkamaan kylää ?)
-Karjoneva (Niemelästä n 2 km koilliseen; n 1 km Siikajoen rantaan)
-Kurunneva (Ranrsilasta n 8 km lounaaseen; alueella järvi ?)
-Rahvaanneva (Rantsilasta n 5 km melkein etelään; melkein Siikajoen rannassa)
-Myllyneva (Rantsilasta n 7 km kaakkoon)
-Hourunneva (2 osaa?) (Kerälän kylästä n 6 km itään)
-Rahkon kupukka (Rantsilasta n 7 km kaakkoon)
-Pahaneva (Rantsilasta n 3 km itään)
-Kupukkaneva (Kärsämästä n 4 km etelään)
..................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Suurehko turvetuotantoaluekeskittymä maastokartalla: Q442 (PULKKILA, 2006).
Saattavat soveltua parhaiten RAAHEN/OULUN ym harrastelijoiden käyttöön.
Seuraava luettelo on tehty karttaa selaamalla n lännestä itään.

-Kuuhkamonneva (2 osaa?) (Lumimetsästä n 3 km länteen)
-Haaponeva (Ainali-järven länsirannalta n 3 km länteen)
-Savanneva (2 osaa?) (Karhukankaan kylästä n 4 km itään)
-Vesiläisenneva (Lamminperän kylästä n 2 km itään)
-Kivineva (& Naurisneva) (Hyvärilästä n 3 km pohjoiseen)
-Jyletneva (Hyvärilästä n 2 km koilliseen)
-Tuskanneva ? (Uljuan tekojärven itärannalta (&Siikajoelta) n 3 km koilliseen)

Myös seuraavat järvet kannattaa etenkin talvisaikaan tarkistaa soveltuvuudeltaan:
Pirnesjärvi, Ainali, Osmanki, Suojärvi, Kivijärvi, Viitastenjärvi, Uljuan tekojärvi,
Kurranjärvi.
..............................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Suurehko turvetuotantoaluekeskittymä maastokartalla P421 (LAPPAJÄRVI, 2006).
Seuraava luettelo on tehty vain karttaa selaamalla n lännestä itään.
Saatvat soveltua parhaiten Vaasan seudun ym harrastelijoiden käyttöön.

-Ohraneva (2 erillistä osaa?) (Tyynismaalta n 5 km etelään) (tie menee alueen poikki)
-Mustikkaneva (2 erllistä osaa) (Kramsun kylältä n 2 km pohjoiseen)
-Nivilänniitty (Lammilta n 4 km länteen)
-Saapasneva (Pitkäsalon kylältä n 1 km etelään)
-Sääksnevan-Hautakankaannevan-Hyöveijinnevan-Korpisalonnevan "rypäle".
(alue alkaa n 1km Sääksjärven eteläpään eteläpuolella ja on n 6km pitkä)
-Ristineva (Patanan tekojärven pohjoispäästä n 2 km pohjoiseen)
-Pollarinnevan-Vehkanevan alue (yli 4 km pitkä) (Patanan tekojärven pohjoispäästä
n 1 km koilliseen)

Varsinkin talvisaikaan kannattaa tarkistaa ainakin seuraavat karttalehdellä olevat järvet:
Palojärvi, Purmojärvi, Lappajärvi, Patananjärvi, Patanan tekojärvi, Sääksjärvi
.........................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Suuri turvetuotantoaluekeskittymä karttalehdellä S434 (LIVO, 2006) (maastokartta).
Seuraava luettelo on tehty vain karttalehteä selaamalla n lännestä itään.
Alueet soveltunevat parhaiten ROVANIEMEN/OULUN harrastelijoiden käyttöön.
Seuraavien alueiden lisäksi näkyy länsireunalla karttalehdellä pari aluetta osittain,
Kompsansuo ym.

-Harjulankangas ? (Mursunjärven eteläpäästä n 3 km etelään)
-Pikku Polvisuo (sivuaa tietä Polviahon kohdalla)
-Kynkäänlatvasuo (Pikku Polvisuon pohjoispuolella)
-Kuivaniemi-Latvasuo (Kynkäänlatvasuon itäpuolella)
-Latvasuo (4 erillistä osaa) (Oijärven kylästä n 6 km itään)
-Puutiosuo (2 erllistä osaa?) (Leväjärven pohjoispäästä n 1 km pohjoiseen)
-Pikku Saarisuo (iso ja pieni osa) (Puolakkavaarasta n 2 km luoteeseen)
-Teerilamminsuo (Puolakkavaarasta n 4 km koilliseen) (sähkölinja kulkee alueen poikki?)
-Matkasuo (Puolakkavaarasta n 7 km itään) (melkein Korpijoen rannassa)
-Koirasuo ( 2 osaa?) (Yli-Siurualta n 7 km luoteeseen) (melkein Korpijoen rannassa)
-Räiskynsuo (Ikosenniemen kylältä itään, melkein Siuruanjoen rannassa)
-Kotisuo (heti Kokkokylän koillispuolella, melkein Siuruanjoen rannassa)
-Isoahontaussuo (puolisen km Kotisuon itäpuolella)

Isompi järvi karttalehdellä on Mursunjärvi.
...................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

:idea: Suuri turvetuotantoaluekeskittymä karttalehdellä S432 (SIMO,2007) (maastokartta).
Alueet soveltunevat parhaiten Kemin/Tornion sekä Oulun ja Rovaniemen harrastelijoiden
käyttöön.
Seuraava luettelo on tehty vain karttalehteä selaamalla n lännestä itään periaatteella,

-Iso Saarisuo (Kuivaniemen Ojalasta n 7 km itään)
-Mätäslamminneva (Kuivajoen varrella olevasta Koivuniemestä n 5 km luoteeseen
-Susiojanlatvasuo (Kuivajoen varrella olevasta Vaskasta n 3 km etelään
-Peukaloisenkangas (Luola-aapasta n 1 km kaakkoon)
-Jääräsuo (Kuivajoen varrella olevasta Harjulasta n 1 km etelään (2 osaa ?)
-Muurahaiskumpu (heti Muurahaiskummun länsipuolella)
-Klaavunsuo (Jääräsuon eteläosasta n 1 km etelään)
-Vasikkasuo (Ruoholan Pajulasta n 2 km melkein länteen) (3 osaa?)
-Leuanlatvasuo (Kylmälästä n10 km lounaaseen)
-Jakosuo (Kylmälästä n 2 km etelään (2 osaa?)
-Vaaraojanlatvasuo (Kylmälästä n 7 km etelään)
-Saarisuo (Kylmälästä n 4 km kaakkoon) (tie menee alueen poikki)
-Viitasuo (pari km Saarisuon eteläpuolella) (3 osaa?)
-Kömmäsuo (Saarisuosta pari km kaakkoon)
lisäksi näkyy osittain Palvisuon alue
Suuri Oijärvi ja Särkijärvi saattavat olla hyviä alueita talvella.
................................
:idea: jussi

-

tt
Site Admin
Posts: 665
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by tt »

Kiitokset karttojen läpikäynnistä, mutta olisiko mahdollista saada suoria linkkejä joko google-mapsiin tai kansalaisen karttapaikkaan? Kovin monella ei ole käytössään valikoimaa maastokarttalehtiä ja "peruskarttalehti xxx, noin 2 km Ompahanvaanlammesta länteen" ei kerro hirveästi. WGS84- tai KKJ-koordinaatitkin auttavat jo paljon.
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

No, olen käyttänyt maastokarttalehtiä selostuksissa, koska niissä on riittävä
värikoodi (ruskeahko) alueisiin. Monet tietysti ihmettelevät, missä se esim SIMO
sijaitsee. Siihen taas auttaa GT-kartat, joissa vertailujeni mukaan on samat alueet
esitetty pelkillä sanoilla: TURVETUOTANTOALUE.
Hgin Pasilan kirjastossa (auki arkisin 9--20; pe 9-18;la 10-16) on täydellinen, koko
Suomen käsittävä maastokarttakokoelma hakuohjeineen (ruutukartta). Siellä on
myös värikopiokoneet (3 kpl) joilla saa 30c hinnalla A3-kopion kiinnostavasta kartasta.
Voi kysyä virkailijoilta (esim Huttunen), missä hyllyssä (1 krs) kokelma on. GT kartat
Suomesta ovat muuten samassa hyllyssä. Löytyy myös GT-karttakirjoja, varmaankin
lähes joka kirjastosta.
Sähköjunat (tulevat ja lähtevät) pysähtyvät Pasilan asemalla (jokainen?). Siitä on vain
viiden minuutin kävely Hgin Pasilan kirjastoon , "pääkirjastoon".
..........................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

PS Yritän saada talven aikana vertailun GOOGLE-MAPS ym tietokonekarttoihin, miten
alueet näkyvät ja ehkä työkoneetkin. Muuten turvetuotantoalueet, ainakin käytössä
olevat, on varustettu jonkinmoisilla, kartoissakin näkyvillä teillä. Muuten eivät rekat
pääsisi hakemaan turvelasteja !
.....................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

PS2
Eilen tehty kartoitus, mistä maastokarttoja saa, tuotti seuraavan tuloksen:
Akateeminen Kirjakauppa Hgin keskustassa myy yleensäkin karttoja kolmannessa
kerroksessaan. Kuitenkin heillä oli vain Helsingin näytekartta sillä hetkellä. Jos haluaa
muun alueen, voi sen tilata (hinta lienee n15e). Pääpostin karttamyymälästä saanee
myös maastokarttoja (en ole tarkistanut).
GT-karttoja ja karttakirjoja (39e?) saa ainakin Akateemisesta Kirjakaupasta ja
hyvin varustetuilta huoltoasemilta ym.
PS Vuorikadun karttamyymälä Hgissä on lopettanut toimintansa vuodenvaihteessa. Osoite
on vielä joissain GT-kartoissa!
...........................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Ja eilen tehty pistäytyminen Pasilan karttamyymälään antoi seuraavan tuloksen:
Siellä on myynnissä maastokartat, joita on myös täydellinen kokoelma Pasilan
kirjastossa.
Lisäksi siellä on tarkkoja paikalliskarttoja mittakaavoissa: 1:20000 ja 1:25000,
ei kuitenkaan vielä kaikkialta Suomesta.
Pasilan karttamyymälä on heti kadun toisella puolella mentäessä Pasilan rautatie-
asemalta Pasilan kirjastoon. Esim ratikka 7A pysähtyy myös lähellä.
....................................
:idea: jussi

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Suurin tähän saakka löytämäni turvetuotantoaluekeskittymä on seuraava:
(lukumäärä on tulkinnanvarainen, koska joku alue koostuu esim viidestä pienestä
osa-alueesta)
Järjestys on karttalehdellä (maastokartta) KARSTULA P413 n lännestä itään.
Myös GT-kartalla no.8 näkyy seutu.

-Matosuo (2 osaa) (Kolun kylästä n 5 km pohjoiseen)
-Kuninkaansuo (3 osaa?) (Soinista n 4km kaakkoon)
-Porrassuo (2 osaa) (Parviaisenkylästä n 1 km länteen)
-Vahtisuo (Pöntisen kylästä n 1 km itään)
-Polunsuo (5 osaa?) (Iiroonjärven itärannasta n 1 km itään)
-Isosuo (Iiroonjärven itärannasta n 3 km itään)
-Kaijansuo (Jokijärven pohjoispäästä n 3 km itään)
-Korkeaperä (5 osaa, pientä) (Korkeajärven kylästä n 1 km itään)
-Ulpassuo (Raitaperän kylästä parisataa metriä länteen)
-Konttisuo (viistää Raitaperä-Ulvo maantietä)
-Puntarisuo (2 osaa?) (Iso Lauttajärven eteläpäästä n 1 km kaakkoon)
(sähkölinja kulkee alueen halki)
-Saarenneva (Iso Lauttajärven itäreunasta n 0,5 km itään)
-Isosuo (toinen kuin yllä) (Iso Lauttajärven itäreunasta n 2 km itään)
-Mustassuo (Ulvatuisen pohjoispäästä n 2 km pohjoiseen)
-Heposuo (Mustasuolta n 1 km itään)
-Mölysuo (2 osaa, toinen pieni) (Ulvatuiselta, pohj.päästä, n 2 km itään)
-Sikasenkangas (Vahangalta n 2,5 km lounaaseen)
-Hoikanlamminneva (Vahvasen itärannalta n 0,5 km itään)
-Vihisuo (Vahvasen itärannalta n 1 km itään)
-Riihisuo (melkein Keski-Vahangan kylässä)
-Suoniemensuo (4 osaa?) (Keski-Vahangan kylästä n 2 km kaakkoon)
-Umpilamminneva (Lehtoperän kylästä n 1 km itään)
-Martinsuo (2 osaa, pitkä !) (alkaa melkein Lehtoperän kylästä, jatkuu etelään)
-Vasikkalampi (3 osaa) (1 osa heti Vasikkalammen itäpuolella)
-Suurisuo (1 pieni osa) (Karstulasta n 6 km kaakkoon)
Tässä vielä linnuntie-etäisyyksiä joistakin suurista paikkakunnista Karstulaan:
-Viitasaarelta n yli 60 km
-Jyväskylästä n yli 80 km
-Vaasasta Soiniinkin on yli 100km
....................................................

Guest

Re: KÄYTÖSTÄ POISTETUT HIEKKAKUOPAT JA VAST.

Post by Guest »

Laitan tähän kohtaan vain suurempia turvetuotantoaluekeskittymiä. Joskus arvaan
hieman väärin ja kartalta löytyykin vain yksi tai kaksi aluetta. Laitan ne kuitenkin
ylös, ettei tarvitse toista kertaa selata samaa karttaa. Jos joku haluaa oman
kotiseutunsa tilanteen selville, voin ottaa kartasta kopion ja lähettää kiinnostuneelle.
(kun posti- ja toimituskulut maksetaan). Voit lähettää postituoreita 1. luokan
postimerkkejä maksuksi. Esim 1 kopio halutusta kartan osasta maksaa 3 kpl
postimerkkejä. Toimitusaika voi olla kuukaudenkin !
....................................
:idea: jussi

Post Reply