Ohjeet lentokenttien käytöstä laukaisupaikkoina

Talvella jäällä on hyvä lennättää, mutta kesällä paikoista on pulaa. Erityisesti kaivataan vinkkejä seutulippualueella olevista kesälennätyspaikoista.
tt
Site Admin
Posts: 671
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Ohjeet lentokenttien käytöstä laukaisupaikkoina

Post by tt »

Noniin, eihän tähän arpomiseen mennytkään kuin puolitoista vuotta...
Pistäkääpä kommenttia ja mielipiteitä niin voidaan joskus julistaa nämä säännöt "virallisiksi".


OHJEET PIENOISMALLIRAKETTITOIMINNASTA PIENLENTOKENTILLÄ

1. YLEISTÄ

Tärkein tavoite toiminnassa on turvallisuus. Siitä ei tingitä missään
tilanteessa. Näiden ohjeiden tarkoituksena on antaa varmuutta
pienlentokentällä toimimiseen ja antaa ohjeita turvallisuuden
säilyttämiseksi pienoismallirakettitoiminnassa. Kaikkia muitakin pienoismallirakettitoiminnan sääntöjä sekä räjähdysaineasetuksia
tulee luonnollisesti myös noudattaa.

Kun saavut pienlentokentälle ja et ole varma siellä toimimisesta, ota
yhteys kenttäpäällikköön ja noudata annettuja ohjeita. Kenttäpäällikön
puhelinnumero löytyy kentän ilmoitustaululta.
Jos kentällä on muuta toimintaa, TÄYTYY pelisäännöistä KÄYDÄ sopimassa
heidän kanssaan ja samalla kertoa mitä on itse tullut tekemään.


2. LIIKKUMINEN KENTTÄALUEELLA

Lentopaikalla voi joskus olla erittäin vilkasta lentotoimintaa.
Samanaikaisesti voidaan harrastaa purjelentoa, moottoripurjelentoa,
moottorilentoa, riippuliitoa, varjoliitoa, ultrakevytlentämistä,
lennokkitoimintaa, nousuvarjoilua sekä laskuvarjohyppytoimintaa.
Toisinaan (talvi, syksy, kevät, matala pilvikatto..) lentokentät
voivat olla täysin tyhjiä.
Kaikkien kenttäalueella liikkuvien on noudatettava erityistä
varovaisuutta toimissaan.
Jokainen on velvollinen ennen kiitoteiden tai kiitoalueiden ylitystä
pysähtymään ja varmistumaan siitä, että ilma-alusten lentoonlähdöt ja
laskut voivat tapahtua häiriöttä.

HUOM! Erityisesti purjelentokoneet moottorittomina ilma-aluksina
lentävät lähes äänettömästi, saattavat laskeutua muuallekin kuin
kiitoteille ja kiitoalueella nimetyille laskualueille ja muutoinkin vaikeasti havaittavissa, joten kenttäalueella on tiedostettava mitä
maassa ja ilmassa tapahtuu. Turhaa autolla ajoa kenttäalueella on
vältettävä. Liikennöimisen tulee tapahtua päällystettyjä
(hiekka/asfaltti) alueita pitkin. Nurmikoilla ajamisesta on
huomioitava esim. pitkän sadekauden jälkeen maaperän pehmeys. Kenttään ei saa jäädä jälkiä.


3. AJONEUVOJEN PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti kenttäalueella on ilman erityislupaa kielletty.
Pienoismallirakettien lennätystoiminnassa käytettävä ajoneuvokalusto tulee
sijoittaa kenttäalueen laitaan tai parkkeerata niille kuuluville
paikoille, jotka on merkitty karttaan tai pysäköintimerkein. Autojen
tulee silti olla vähintään 30 metriä kiitotiestä.
Kaikessa liikkumisessa sekä ajoneuvojen pysäköinnissä
on otettava huomioon muiden kentän käyttäjien turvallisuus. Jokainen
on velvollinen toimimaan niin, ettei aiheuta haittaa tai vaaraa muille
kenttäalueella liikkuville.
Kenttäalueelle ei tule jättää mitään lentotoimintaa haittaavia
irrallisia esineitä tai rakennelmia.


4 LAUKAISUPAIKKA

Rakettien laukaisupaikan tulee sijaita muiden ilmailijoiden kanssa
sovitussa paikassa sivussa nousevien ja laskeutuvien reitiltä. Toisin
sanoen aktiivisen kiitotien päät ovat huonoja paikkoja.
Nummelan kentällä parhaita paikkoja ovat kiitoteiden risteyksen
kohdalla oleva asfaltoitu alue sekä lyhyempi
kiitotie sen ollessa pois käytöstä. Mahdollisuuksien mukaan tulee laukaisutelineet suunnata poispäin muista kentän käyttäjistä.


5 LSO

Mikäli laukaisijoita on useampia, tulee heidän keskuudestaan valita
LSO (Launch Safety Officer, keksikää parempi nimi...) joka on pitää
huolen että rakettien lennätys tapahtuu turvallisesti. LSO:n tulisi olla mielellään rakettimestari tai rakettimestarin valtuuttama henkilö.


6 LAUKAISU JA ILMATILAN TARKISTUS

Mikäli paikalla on LSO, tulee laukaisijan ensin pyytää häneltä
laukaisulupa. Ennen luvan antamista LSO tarkistaa ettei lähistöllä ole
ilma-aluksia ja myös laukaisija tekee saman tarkistuksen.
Laukaisulupaa *EI* anneta eikä rakettia saa laukaista mikäli:
*Lentokone on nousussa tai laskussa
*Kentän läheisyydessä on ilma-alus jonka aikeista ei ole varmuutta
*Radiosta on kuultu lähestyvän ilma-aluksen ilmoitus laskukierroksen
tai finaalin aloittamisesta
*Kuuluu pienlentokoneen ääntä, mutta konetta ei ole paikallistettu
*Turvallisuudesta on pienintäkin epäilystä
Lentokoneiden kanssa on pidettävä mielessä myös se, että vaikka
pienintäkään törmäysvaaraa ei olisi, saattaa nopeasti korkealle
nouseva raketti säikäyttää koneen pilotin.


7 LASKEUTUNEEN RAKETIN HAKEMINEN

Laskeutunutta tai laskeutuvaa rakettia ei saa rynnätä suinpäin
hakemaan vaan kenttäalueella liikuttaessa tulee aina noudattaa
kohdan 2 sääntöjä. Mikäli raketti laskeutuu kiitotielle tai sen
läheisyyteen ja samalla todetaan lentokoneen tulevan laskuun, ei
rakettia saa mennä hakemaan ennen kuin kone on poistunut kiitotieltä.5 ILMAILURADION KÄYTTÖ

Ilmailuradion tai pelkän ilmailuvastaanottimen käyttö on erittäin
suositeltavaa. Ennen laukaisujen aloittamista olisi syytä antaa
ilmoitus (esimerkiksi "Nummelan liikenne:
Pienoisrakettitoimintaa kiitoteiden xxx ja yyy risteyksessä") sekä
ilmoittaa myös laukaisujen päättymisestä. Myös pelkkä vastaanotin on
hyödyllinen, koska sen avulla saa hyvin tietoa muiden ilmailijoiden
toiminnasta.
Ilmailuradion käyttö vaatii koulutuksen, joskin sitä saa kuunnella
myös ilman koulutusta sekä siihen puhuminen on sallittua jos
sillä esim. ehkäistään onnettomuus. Koulutuksesta saa tietoa SIL:n
lajivastaavalta tai lähimmästä ilmailukerhosta.


6. HÄTÄTAPAUSTEN VARALLE

Kaikki hätäpuhelut numeroon 112
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
tommi
Posts: 279
Joined: 19 February 2003 08:49:25
Nimi: Tommi
Location: Tampere
Contact:

Post by tommi »

Hyvät ohjeet. Kiitokset Timolle niitten vääntämisestä. :)

Pari lisäystä ja huomiota olisi kuitenkin.
1. LSO:lta (kenttävastaava?) pyydetään aina lupa laukaisuun.
2. Laukaisun keskeytyksestä voisi sanoa jotain tyyliin: huudetaan kuuluvasti SEIS ja keskeytetään lähtölaskenta tai laukaisuvalmistelu välittömästi. Ja minun mielestä myös tuota keskeytystä voitaisiin silloin tällöin treenatakin niin että esim. joku rakettimestari karjaisee SEIS kesken laskennan vaikka mitään vaaraa ei olisikaan. Siinä opittaisiin ainakin reipasta äänen käyttöä! :) Onhan se laukaisunapin painamatta jättäminen aika yksinkertaista, mutta kun kuitenkin joitakin tuoreampia harrastajia saattaa jännittää tuo laukaisutilanne jonkin verran, niin..
3. Voisi vielä korostaa että 5 sekunnin lähtölaskenta on turvallisuustekijä. Nyt olen jo nähnyt useampia tapauksia missä laukaisija laskee suunnilleen näin: "viisi,neljä.." ja sitten kuuluukin heti perään raketin lähtöääni. Ei näin.
K-moottorit K-kauppoihin!
Post Reply